English Language through Literature, eTwinning Event

Niniejsze wydarzenie jest powiązane z projektem o tym samym tytule, w którym bierze udział ok 40 uczestników z różnych krajów. Sam projekt wymaga wybrania jednej pozycji anglojęzycznej (np. książka, wiersz, baśń), a następnie ukazania metod pracy z nią w klasie.

Event stanowi pole do międzynarodowej wymiany myśli, doświadczeń i metod pracy z literaturą anglojęzyczną w celu rozwijania kompetencji uczniów w zakresie posługiwania się językiem obcym.

Język wydarzenia: angielski.
Rodzaj: on-site.

Wybrałam to wydarzenie, ponieważ interesuję się językami obcymi (chociaż nie jestem nauczycielem jęz. angielskiego). Biorę jednak pod uwagę pracę nad podobnymi tekstami podczas realizacji różnych projektów edukacyjnych. Dlatego też z chęcią przyjrzę się pracy innych nauczycieli i skonfrontuję ją z własnymi pomysłami.